Podstawowe informacje

Więcej

Ochrona środowiska

Więcej

Technika i technologia

Więcej

Kogeneracja

Więcej

Osiągnięcia

Więcej

Aktualności

Kolejne etapy w procedurze przetargowej

Opublikowano 11.07.2016 w kategorii Aktualności

W procedurze przetargowej na wybór wykonawcy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, należącej do Grupy Kapitałowej PGE, zostały osiągnięte kolejne etapy. 2.05.2016 r. Prezydent Miasta Lublin wydał decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia dla ww. przedsięwzięcia Oceny oddziaływania na środowisko. 30.05.2016 r. ogłoszono  wyniki prekwalifikacji w postępowaniu. Do […]

Więcej

Elektrociepłownia w Lublinie zostanie zmodernizowana

Opublikowano 31.03.2016 w kategorii Aktualności

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna należącej do Grupy Kapitałowej PGE. To jedna z kluczowych inwestycji prośrodowiskowych, realizowanych przez PGE w ramach wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy, którego celem jest wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych […]

Więcej

Zawody w Narciarstwie Alpejskim Energetyków – Białka Tatrzańska styczeń 2016

Opublikowano 2.03.2016 w kategorii Aktualności

Zima to czas, kiedy z radością można oddać się szaleństwu zabawy na śniegu. Z tej możliwości korzysta co roku reprezentacja PGE GiEK S.A. Oddział ECL, która niezależnie od indywidualnych upodobań poszczególnych osób co do stoków i ulubionych miejsc, w czasie Zawodów w Narciarstwie Alpejskim Energetyków tworzy drużynę, aby rywalizować z kolegami z innych firm energetycznych. W tym roku zawody odbyły […]

Więcej
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA