Nasze oddziały

    

Z dniem 1.09.2010r. nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE. Skonsolidowana spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna i jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Połączenie odbyło się na podstawie art. 492 §1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na rzecz spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych na podstawie Art. 494 KSH. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o. straciła osobowość prawną i stała się jednym z oddziałów skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

 

W wyniku powyższych zmian aktualne dane spółki po połączeniu są następujące:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów

NIP: 769-050-24-95

REGON: 000560207

KRS: 0000032334

 

Dane szczegółowe Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków to:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin

NIP: 769-050-24-95

REGON: 000560207

KRS: 0000032334

 

Dodatkowo informujemy, że warunki umów podpisanych przed dniem połączenia przez spółkę przejętą nadal obowiązują.

Od dnia 2.09.2010 r. jedynymi właściwymi fakturami dotyczącymi całości współpracy z Elektrociepłownią Lublin Wrotków będą faktury wystawiane na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków.

 

Nazwa, na którą powinny być wystawiane faktury:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów

 

Adres do korespondencji (wysyłanie faktur):

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin

 

 

 

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia
Lublin Wrotków
ul. Inżynierska 4
20-484 Lublin
tel.: +48 81 744 40 21
faks: +48 81 441 70 13
e-mail: sekretariat.giekecl@gkpge.pl

Pogotowie energetyczne 991

eclublin_site