Nasze oddziały

  • 2.05.2016 r. Prezydent Miasta Lublin wydał decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia dla ww. przedsięwzięcia Oceny oddziaływania na środowisko.
  • 30.05.2016 r. ogłoszono  wyniki prekwalifikacji w postępowaniu.

Do dalszego etapu zostało zakwalifikowanych 4 wykonawców:

  • Konsorcjum firm: SBB Energy S.A., Energoserwis  S.A. Lublin,
  • Konsorcjum firm: Erbud Industry Sp. z o.o., Erbud S.A ., Energotechnika-Energorozruch S.A.,
  • GE Power Sp. z o.o., dawniej Alstom Power Sp. z o.o.
  • Control Process S.A.

Termin złożenia ofert został wyznaczony na  16.08.2016 r.

eclublin_site