Nasze oddziały

W dniu 9 stycznia 2013 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie oraz Megatem EC Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie podpisały list intencyjny w celu współpracy przy badaniu uwarunkowań i możliwości budowy bloku energetycznego spalającego biomasę.

W ramach współpracy rozpatrywane będą następujące warianty:

  • budowa bloku energetycznego dedykowanego do spalania biomasy i ewentualnie paliw alternatywnych np. pochodzących z przeróbki odpadów komunalnych,
  • modernizacja istniejących urządzeń wytwórczych EC Megatem,
  • budowa nowego bloku gazowo-parowego na terenie PGE GiEK SA Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków.

W celu określenia możliwości i ram wzajemnej współpracy powołana zostanie Grupa Robocza składająca się z pracowników obu spółek. Podjęta współpraca ma korzystnie wpłynąć na zapewnienie dostaw ciepła systemowego do miasta Lublin przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

eclublin_site