Nasze oddziały

W nawiązaniu do artykułu „Remont w Elektrociepłowni Wrotków. Nie będzie ciepłej wody.” http://www.mmlublin.pl informujemy, że w okresie od 18.05.2012 godz. 22.00 do 19.05.2012 r. godz. 5.00. zaplanowano wymianę armatury (zasuwy Dn700 na magistralach wyjściowych ze źródła ciepła). W okresie od zakończenia sezonu grzewczego do 2 lipca 2012 r. dostawa ciepła do sieci ciepłowniczej realizowana jest przez elektrociepłownię Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., natomiast w Oddziale Elektrociepłownia Lublin Wrotków trwa postój ze względów handlowych. Termin wymiany uzgodniony został z dystrybutorem ciepła - Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., które wykorzystuje węzeł rozdzielczy sieci znajdujący się na terenie Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków do transferu energii cieplnej od obecnego dostawcy ciepła - elektrociepłowni Megatem do lubelskich dzielnic Czuby i LSM. W celu umożliwienia wymiany ww. armatury istnieje konieczność opróżnienia odcinka sieci ciepłowniczej z wody, co będzie przyczyną przerwy w dostawie ciepłej wody do dzielnic w Lublinie w godzinach nocnych – najmniej uciążliwych dla mieszkańców.

eclublin_site