Elektrociepłownia sponsorowała m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • Lubelski Festiwal Nauki,
  • Musical Maury Yeastona Phantom,
  • Carnaval Sztuk-Mistrzów,
  • Wydanie drukiem Opera Omnia Josepha Ratzingera,
  • Pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

W formie darowizn wsparcie uzyskały organizacje zajmujące się m.in.:

  • walką z wykluczeniem społecznym,
  • nauką i edukacją,
  • inicjatywami lokalnymi,
  • pomocą dzieciom.
eclublin_site