Polski Związek Wędkarski „Energetyk” Lublin działa od 1978r. zrzesza ok. 100 pracowników, emerytów i członków rodzin m.in. z Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz innych firm energetyki lubelskiej. Koło prowadzi działalność w zakresie propagowania aktywnego wypoczynku, kontaktu z naturą i integracji załóg zakładów branży energetycznej, poprzez organizację różnego rodzaju zawodów, poczynając od zawodów statutowych PZW: spławikowych, spinningowych, podlodowych, towarzyskich, kończąc na festynach wędkarskich. Pracownicy Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków, będący członkami PZW „Energetyk”, uczestniczą w imprezach wędkarskich rangi Mistrzostw Polski Energetyki, Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich Branży Energetycznej, zawodach organizowanych przez koła PZW zrzeszone w Okręgu Lubelskim PZW. Pracownicy elektrociepłowni na ww. imprezach osiągnęli wiele sukcesów, wygrywając lub plasując się na czołowych miejscach. Za zasługi w zakresie propagowania sportu wędkarskiego, działalność na rzecz ochrony wód i środowiska naturalnego zostali oni także wyróżnieni Odznakami Honorowymi PZW, medalami za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa nadawanymi przez Zarząd Główny PZW, medalami Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny nadawanymi przez Prezydenta Miasta Lublin oraz dyplomami uznania. Członkowie PZW „Energetyk” z Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków prowadzą także pracę z młodzieżą, która również uczestniczy w różnego rodzaju zawodach i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Zarząd Główny PZW i Zarząd Okręgu PZW Lublin.