1 września 2010r. zostało zarejestrowane połączenie PGE Elektrowni Bełchatów S.A. ze spółkami przejmowanymi, w wyniku którego PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp z o.o. została przejęta przez PGE Elektrownię Bełchatów S.A. i została oddziałem tej spółki. Aktualna nazwa naszej jednostki to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków.

Faktyczna historia EC sięga roku 1973, kiedy to podjęta została decyzja o budowie nowego źródła ciepła w dzielnicy Lublina, Wrotkowie. Budowa obiektów energetycznych rozpoczęła się w 1974 roku. Pierwsze dwa kotły oddane zostały do eksploatacji w 1976 roku. Kolejne dwa – odpowiednio w latach 1979 i 1985. Rok 2002 to zakończenie następnej inwestycji – bloku gazowo-parowego o mocy cieplnej 150 MWt i elektrycznej 235 MWe. 

W dniu 30.12.1995 roku Elektrociepłownia Lublin-Wrotków wydzieliła się ze struktur ówczesnego Zakładu Energetycznego Lublin SA, tworząc samodzielną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Od 9 maja 2007r. spółka funkcjonowała w strukturach Grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W dniu 18.09.2008r. została zarejestrowana w KRS nowa nazwa spółki – PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na dzień dzisiejszy Elektrociepłownia dysponuje następującymi urządzeniami wytwórczymi: kotły wodne WP-70 nr 1 i 2, WP-120 nr 3 i 4 produkcji RAFAKO oraz blok gazowo-parowy produkcji ANSALDO. Łączna moc zainstalowana wynosi 592 MWt i 235 MWe. 

Elektrociepłownia spełnia wszystkie obowiązujące w UE normy dotyczące ochrony środowiska – posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym, co jest warunkiem koniecznym do prowadzenia eksploatacji instalacji wytwórczych w energetyce.

eclublin_site