Stan zatrudnienia w Elektrociepłowni Lublin Wrotków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 244 osoby. Poniższe wykresy obrazują strukturę zatrudnienia w podziale na wykształcenie, wiek i płeć.