Ilości odpadów z energetycznego spalania paliw wytworzonych w latach 2001÷2003, 2010÷2017:

      
Odpady 2001 2002 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Żużel [Mg] 7553 3071 1336 2208 1060 2442 5076 6255 820 809696
Popiół lotny z węgla [Mg] 45335 12356 5726 10252 5897 7385 22181 23662 4003 33722516
Miesz. popiołu i odpadu z odsiar. [Mg] 7211 490 ---

 

Zestawienie obrazuje ograniczenie wytwarzania odpadów paleniskowych związane z uruchomieniem bloku gazowo-parowego w roku 2002:

 

eclublin_site