Ilości odpadów z energetycznego spalania paliw wytworzonych w latach 2001÷2003, 2010÷2017:

eclublin_site