Zestawienie obrazuje ograniczenie wytwarzania odpadów paleniskowych związane z uruchomieniem bloku gazowo-parowego w roku 2002: