Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni z lat 2001÷2003, 2010÷2017, pokazujące efekty ekologiczne związane z uruchomieniem bloku gazowo-parowego w roku 2002:

      
Emisje 2001 2002 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pył [Mg] 230 77 20 162 182 131 272 151 9 9 6
SO2 [Mg] 4660 1625 664 397 147 197 821 841 152 103 115
NO2 [Mg] 938 784 546 481 379 427 592 527 289 399 441
CO  [Mg] 109 23 14 22 14 18 37 35 18 15 19
CO2 [Mg] 381 809 725 587 584 628 411 365 472 554 508
Opłaty za emisję [tys. zł]  2159 1104 642 659 493 561 986 944 340 350360

 

eclublin_site