Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni z lat 2001÷2003, 2010÷2017, pokazujące efekty ekologiczne związane z uruchomieniem bloku gazowo-parowego w roku 2002:

eclublin_site