Pierwsze  pozwolenie zintegrowane Elektrociepłowni Lublin Wrotków wydane było decyzją Nr PZ 1/2004
z dnia 30 kwietnia 2004 r Wojewody Lubelskiego, udzielającą Elektrociepłowni Lublin-Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym, składającej się z kotłów wodnych oraz bloku gazowo-parowego wraz z urządzeniami pomocniczymi.

 

Od 1 maja 2014 r. obowiązuje decyzja Nr PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. wydana przez Marszałka
Województwa Lubelskiego, udzielająca PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą
w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt zlokalizowanej na terenie
Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie.

 

W kolejnych latach Decyzja Nr PZ 8/2014 została zmieniona przez:

  • Decyzję Nr PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.,
  • Decyzję Nr PZ 102/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.,
  • Decyzję Nr PZ 35/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
  • Decyzję Nr PZ 28/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

 

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.