Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych w Elektrociepłowni Lublin Wrotków w 2017 roku do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła oraz wpływ ich wytworzenia na środowisko.

Energia elektryczna

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku:

      
Źródło energii Udział procentowy
Gaz ziemny 100%

Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku:

      
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] Nox [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków Gaz ziemny 0,266 0 0,0002 0 0

Ciepło

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2017 roku:

      
Źródło energii Udział procentowy
Gaz ziemny 90,76%
Węgiel kamienny 9,24%

Informacje o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2017 roku:

      
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] Nox [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków Gaz ziemny 0,0738 0,00000 0,00006 0,00000 0,00000
Węgiel kamienny 0,1063 0,00042 0,00020 0,00001 0,00000
           
eclublin_site