Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych w Elektrociepłowni Lublin Wrotków w 2017 roku do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła oraz wpływ ich wytworzenia na środowisko.

Energia elektryczna

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku:

eclublin_site