Ciepło

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2017 roku:

eclublin_site