Elektrociepłownia Lublin Wrotków znalazła się w gronie laureatów Diamentów Forbesa 2010 – firm, które w latach 2006-2008 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W rankingu opracowanym we współpracy z firmą Dun&Bradstreet, pod uwagę wzięto wyniki finansowe, wartość majątku, a także potencjał przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.Firmy zostały podzielone na trzy kategorie, wg przychodów ze sprzedaży w roku 2008:

  • firmy małe 5-50 mln zł,
  • firmy średnie 50-250 mln zł,
  • firmy duże powyżej 250 mln zł.

Elektrociepłownia Lublin Wrotków zajęła 2 miejsce na Lubelszczyźnie w kategorii: firmy duże. W skali kraju uplasowała się na 44 miejscu w wyżej wymienionej kategorii.Dun&Bradstreet Polska zgromadziła dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS. Rating wiarygodności opiera się na rentowności firm, wysokiej płynności bieżącej, dodatnim wyniku finansowym oraz wartości kapitałów własnych.Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. Elektrociepłownia zajęła w 2013 r. wysokie pozycje w rankingach największych firm Lubelszczyzny: 8 miejsce w Setce Kuriera (Kurier Lubelski) i 10 miejsce w Złotej Setce (Dziennik Wschodni).

W 2014 r. Elektrociepłownia została wyróżniona Muzycznym Filarem – nagrodą Teatru Muzycznego w Lublinie, przyznawaną podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury wysokiej w dziedzinie Opery, Operetki i Musicalu w Województwie Lubelskim.

eclublin_site