Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków dysponuje osiągalną mocą elektryczną 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi od 892 GWh przy pracy BGP w okresie sezonu grzewczego do 1 196 GWh przy całorocznej pracy BGP. Roczna produkcja ciepła jest uzależniona od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 3 100 000 GJ.