Podstawową jednostką wytwórczą elektrociepłowni jest blok gazowo-parowy (BGP) produkujący energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu z wykorzystaniem gazu ziemnego wysokometanowego jako paliwa podstawowego. Kotły wodne opalane węglem kamiennym przejmują obciążenie szczytowe sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym tj. po osiągnięciu przez blok maksymalnej mocy cieplnej oraz zabezpieczają dostawy ciepła w okresie postoju bloku.

      
Zestawienie urządzeń wytwórczych:
Jednostka Typ Producent (rok przekazania do eksploatacji) Moc elektryczna Moc cieplna
Blok gazowo-parowy ANSALDO / LURGI (2002) 231 MWe 185 MWt
Turbina gazowa V94.2 ANSALDO Genua
Generator turbiny gazowej WY21Z-097LLT ANSALDO Genua
Kocioł odzysknicowy STANDARDKESSEL Duisburg
Turbina parowa SCSF ANSALDO Genua
Generator turbiny parowej WX18Z-066LLT ANSALDO Genua
Kocioł wodny nr 1 WP-70 RAFAKO Racibórz (1976) 81 MWt
Kocioł wodny nr 2 WP-70 RAFAKO Racibórz (1976) 81 MWt
Kocioł wodny nr 3 WP-120 RAFAKO Racibórz (1979) 140 MWt
Kocioł wodny nr 4 WP-120 RAFAKO Racibórz (1985) 140 MWt
Łączna moc nominalna elektrociepłowni 231 MWe 627 MWt

 

eclublin_site