Podstawową jednostką wytwórczą elektrociepłowni jest blok gazowo-parowy (BGP) produkujący energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu z wykorzystaniem gazu ziemnego wysokometanowego jako paliwa podstawowego. Kotły wodne opalane węglem kamiennym przejmują obciążenie szczytowe sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym tj. po osiągnięciu przez blok maksymalnej mocy cieplnej oraz zabezpieczają dostawy ciepła w okresie postoju bloku.

eclublin_site