2. Generator turbiny gazowej   

Generator jest chłodzony powietrzem i posiada statyczny układ wzbudzenia.