Podstawowe parametry projektowe kotłów wodnych   

     Wszystkie kotły zainstalowane w Elektrociepłowni poddane zostały remontom kapitalnym obejmującym wymianę całej części ciśnieniowej, co było praktycznie równoznaczne z otrzymaniem nowych urządzeń. Na każdym z kotłów zostały zainstalowane palniki niskoemisyjne celem ograniczenia emisji NOx oraz dodatkowe pęczki konwekcyjne obniżające temperaturę spalin wylotowych i zwiększające sprawność kotłów.   

     Każdy kocioł wyposażony jest w indywidualne urządzenie do odpylania spalin, kotły nr 1 i 2 w elektrofiltry, kotły nr 3 i 4 w filtry workowe.